Aktualności

PODZIĘKOWANIA

Autor: ks. Łukasz Żuk

Minęło już kilka dni od naszego wspólnego pielgrzymowania.

PODZIĘKOWANIA

Wielu z nas wróciło już do swoich codziennych zajęć. Jestem przekonany, że pielgrzymowanie każdemu przyniosło ogromne owoce i przeżycia duchowe oraz niezapomniane chwile.

To pielgrzymowanie było inne, ale na pewno dla wielu z nas potrzebne.

Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu, za to, że postawił nas wszystkich na wspólnej drodze pątniczego szlaku mimo trudności.

Wyrazy podziękowania kieruję w stronę ks. abp. Józefa Guzdka, Metropolity Białostockiego, za wsparcie modlitewne. Dziękuję ks. bp. Henrykowi Ciereszce, który był razem z nami. Wyrazy wdzięczności kieruję w stronę ks. abp. Gintarasa, Metropolity Wileńskiego.

Dziękuję wszystkim kapłanom: ks. Piotrowi Buśce, ks. Adamowi Szotowi, ks. Karolowi Godlewskiemu, ks. Andrzejowi Dębskiemu, ks. Józefowi Aszkiłowiczowi.

Dziękujemy klerykom, siostrom zakonnym – za trud i pomoc w programie duchowym na szlaku.

Nade wszystko dziękuję Służbie Medycznej. A więc: lek. Małgorzacie Targońskiej, Barbarze Kruszewskiej, Dariuszowi Kruszewskiemu, Beacie Murzie, Małgorzacie Żuk, Mateuszowi Kruszewskiemu i Annie Kruszewskiej.

Szczególne wyrazy podziękowania kieruję w stronę Służby Kwatermistrzowskiej, w której skład wchodzili: ks. Karol Godlewski, al. Marek Bielecki i al. Krzysztof Radomski.

Dziękuję dk. Michałowi Roguckiemu za troskę o zapisy.

Wyrazy podziękowania kieruję w stronę Sklepiku Pielgrzymkowego: Wojtkowi i Beacie Surmacewicz.

Wyrazy wdzięczności kieruję w stronę Służby Porządkowej, bez której z pewnością nie czulibyśmy się tak bezpiecznie. Bóg zapłać dla Antoniego Budzickiego oraz Mariuszowi Szczesikowi za wszelką pomoc w transporcie pielgrzymów.

Wszystkim Pielgrzymom za dar wspólnego pielgrzymowania, bo przecież bez Was nasza praca nie miałaby sensu. Szczególnie dziękuję osobom, które troszczyły się i włożyły wiele starań w przygotowaniu nagłośnienia oraz dbały o zaplecze techniczne: Leszkowi Nosorowskiemu.

Idąc z Białegostoku do Wilna zatrzymywaliśmy się w większych i mniejszych kościołach. Dziękuję księżom proboszczom, wikariuszom i parafianom za przygotowywane posiłki.

W sposób szczególny dziękuję naszym darczyńcom, których loga możemy zobaczyć na naszej stronie internetowej.

ks. Łukasz Żuk – kierownik

facebook