Aktualności

Dzień III

Autor: ks. Łukasz Żuk

Trzeci dzień pielgrzymowania rozpoczęliśmy niedzielną Eucharystią w kościele pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy, której przewodniczył ks. Karol Godlewski.

Dzień III

W homilii ks. Adam Szot, nawiązując do słów Chrystusa o Eucharystii, podkreślił potrzebę przyjęcia Komunii Świętej jako wiatyku na pielgrzymią drogę.

Po ogłoszeniach, podziękowaniach ks. proboszczowi Sylwestrowi Szylukowi i błogosławieństwie końcowym wyruszyliśmy w drogę, jednak nie pieszo, ale autokarami, które zawiozły nas najpierw do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej na chwilę modlitwy, a następnie przez granicę polsko-litewską do pierwszej miejscowości pielgrzymkowej na Litwie, a więc do Ejszyszek.

Tam miał miejsce obiad oraz adoracja Najświętszego Sakramentu, po której wyruszyliśmy już w drogę pieszą. Wiodła ona przez dwa postoje: Emiliszki i Dojlidy, gdzie czekali na nas życzliwi jak zawsze mieszkańcy.

Po drodze był czas na modlitwę i konferencję ks. Karola, w której dziś pokazał on Eucharystię jako dar zawsze skuteczny, stanowiący odpowiedź na wszystkie pragnienia i potrzeby człowieka, a także zapraszający do szczerej, synowskiej relacji z Bogiem.

Końcowym etapem dzisiejszego dnia była modlitwa w kościele w Butrymańcach, poprzedzona serdecznym powitaniem przez proboszcza, ks. Józefa Aszkiełowicza, a zakończona błogosławieństwem relikwiami św. Ojca Pio.


facebook