Aktualności

XXVIII EPPW - dzień 9

Autor: ks. Łukasz Żuk

Szczęść Boże! Dzisiaj dziewiąty (ostatni) dzień pielgrzymowania: Jaszuny - Wilno.

XXVIII EPPW - dzień 9

Anioł Pański

Módlmy się dziś o radość płynącą z bycia w drodze, jaką jest chrześcijaństwo. Ucieszmy się wraz z Maryją z tego, że Bóg zaprasza nas do wędrówki w stronę Ziemi Spełnionych Obietnic. Wykrzyknijmy wraz z nią z entuzjazmem i świeżością wiary: „Oto ja, służebnica Pańska! Niech mi się stanie według Twego słowa!”

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Gdy brakuje nam opanowania, często popadamy w grzechy, które są niczym innym, jak właśnie niezdolnością do panowania nad pokusami i wadami. Jednakże Miłosierdzie Boże zawsze jest silniejsze i daje drugą szansę. Uznajmy dziś przed Panem, że sami nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co ściąga nas ku dołowi. Umiejmy też za to podziękować, bo gdyby nie ten fakt, nie potrzebowalibyśmy Miłosiernego Zbawiciela. A nasze życie bez Niego i bez przebaczenia, którego tak hojnie nam udziela, byłoby nieskończenie uboższe.

Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu...

O przedziwna Matko Zbawiciela naszego, Niepokalana Dziewico, Maryjo Ostrobramska, pełna słodyczy i łagodności. Upadamy na kolana przed Twoim świętym Wizerunkiem i błagamy o Twoje miłosierdzie. Ufni w Twą dobroć i łaskawość, uciekamy się pod Twoją obronę, u Ciebie bowiem słabi znajdują moc i pokrzepienie.

Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia, naszą wspólnotę. Bądź zawsze z nami jako nasza Matka i kształtuj nasze serca na wzór Twojego. Uproś nam u Twego Syna, nowe powołania do służby Bożej, pragnące prowadzić życie ubóstwa i wzajemnej miłości. Obyśmy mogli stać się dla nich świetlanymi wzorami, aby je pociągnąć do służby Bogu i abyśmy się razem uświęcali, znajdując oparcie w Twojej macierzyńskiej miłości.

O Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, uproś nam, abyśmy wpatrzeni w Twój przykład, za wzorem świętych i błogosławionych, coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicach zbawienia, trwali przy Bogu całym umysłem i sercem, wzrastali w uległości poruszeniom Ducha Świętego i coraz pełniej urzeczywistniali Jego dary w naszym życiu.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Miłosierdzia - módl się za nami.

facebook