Aktualności

XXVIII EPPW - dzień 8

Autor: ks. Łukasz Żuk

Szczęść Boże! Dzisiaj ósmy dzień pielgrzymowania: Butrymańce - Jaszuny.

XXVIII EPPW - dzień 8

Anioł Pański

Módlmy się o dar ciszy w naszych sercach, takiej, jaką wypełnione jest Niepokalane Serce Maryi. Ciszy, dzięki której będziemy umieli dostrzec w Eucharystii – Słowie, które Ciałem się stało – wartość nieporównywalnie większą w stosunku do tego wszystkiego, czym dziś próbujemy sycić nasze serca.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dziś módlmy się o Miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy uważają, ze go nie potrzebują. Polecajmy Bogu tych, którzy Go lekceważą – tych, w życiu których Bóg jest „lekki” i nieistotny. Oddawajmy Bogu głodnych ludzi, którzy nie wiedząc, że nasycenie ich pragnień jest w każdym tabernakulum świata, usiłują zapełnić swe serca czymś pustym i bezwartościowym.

Prośmy Boga Miłosierdzia, by okazał im Prawdę o sobie – by dostrzegli, jak pięknie i dobrze jest być przy Bogu, a jednocześnie jak wielkich dóbr pozbawiamy się wówczas, gdy z Boga rezygnujemy.

Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu...

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, łaskawa i szczodrobliwa w tym świętym Obrazie. Stajemy przed Tobą wyznając naszą słabość, grzeszność i niedoskonałość, prosząc byś wyjednała nam u Syna Twojego, najdroższego Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy za Twoją przyczyną doszli do szczęśliwości wiecznej.

Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo Zakonu Serafickiego, wszystkie trzy Zakony świętego Ojca Franciszka. Uproś u Syna Swego tę łaskę, aby wierne charyzmatowi swojego Założyciela, niosąc światu pokój i dobro, ukazywały wszystkim, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec Niebieski i pociągały wielu na drogę świętości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Matko Miłosierdzia - módl się za nami.


facebook