Aktualności

Kończymy kolejny miesiąc – a za nami pewien etap przygotowań.

Może warto się podzielić z Wami Drodzy Pielgrzymi na jakim etapie jesteśmy!

Kończymy kolejny miesiąc – a za nami pewien etap przygotowań.


Wyruszamy tradycyjnie 16.08 z białostockiej katedry po Mszy św. o godz. 5:30. Wyruszymy na Jubileuszową 25. Ekumeniczną Piesza Pielgrzymkę do Wilna pod hasłem „Będziesz miłował”. W tym roku po raz drugi konferencje na każdy dzień przygotowuje ks. Krzysztof Kralka. 
Dokonaliśmy zmiany numeru tel. Biura Pielgrzymkowego tel. +48 579 553 753. 
Zmieniliśmy termin zapisów tzn. został o kilka dni skrócony. Zapisy będą jak każdego roku przy parafii pw. Ducha św. w Białymstoku, ul. Sybiraków 2, w godz. od 16:00 do 19:00 w dniach od 17 lipca do 4 sierpnia. Zmiana jest podyktowana tym, że każdy pielgrzym musi mieć wizę i potrzebujemy czasu na jej wyrobienie. 
 Ponownie zostały wysłane pisma do redakcji o „patronat medialny”, gdzie otrzymaliśmy pozytywne odpowiedzi. 
Odbyły się spotkania ze Służba Medyczną i Kuchnia Polową. Podjęliśmy pewne zmiany, aby w ten sposób jeszcze lepiej usprawnić działanie tych służb.
Zostały ponownie ustalone samochody służbowe i ich kierowcy.
Wysłaliśmy dokumenty do Biura ds. Transportu Międzynarodowego oraz do Grodna. 
Zakończyliśmy projekt: plakatu, znaczka pielgrzymkowego, „smyczy”, kubka, koszulki.
Koszulka, kubek i „smycz” są już w druku i po świętach zostaną odebrane.
Został zawieziony sprzęt nagłaśniający do przeglądu technicznego. 
Jesteśmy w trakcie pracy nad mapką, którą w tym roku otrzyma każdy Pielgrzym. 
Jesteśmy w takcie projektu kalendarza. 
 Za nami coś już jest, ale jeszcze wiele przed nami.
Polecamy się modlitwie – Matko Miłosierdzia módl się za nami.
Na zdjęciu możecie zobaczyć tył kubka.facebook